ΔΕΚEΜΒΡΙOΣ 2012

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων για τις Προσλήψεις των Έμμεσα Ωφελούμενων στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου/Υποέργου "Κοινωνικές Δομές στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας-Ειδυλλίας : Πολυδύναμο Σχέδιο Κοινωνικών Δράσεων άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας"

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΓΙΑΤΡΟΙ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ ΑΓΡΟΚΤ.-ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-ΒΟΗΘ.ΝΟΣ.-ΠΙΝ. ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡ.-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΤ. ΑΝΘΡ. ΕΠΙΣΤ.-ΠΙΝ.ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΣΤ. ΠΡ.-ΣΤΕΛ. ΤΡΟΦ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ-ΠΙΝ.ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ