Μάρτιος 2019

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 9/2019 ΣΟΧ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: KOINΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ(ΚΩΔ. ΟΠΣ 5003478)


logo EPEKA
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
Κανάρη 20,  T.K. 10674  Αθήνα
Tηλ.: 210-3625300, Fax: 210-3618341, E-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., URL: www.epeka.gr

 

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τους ισοβαθμούντες υποψηφίους υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 9/ 2019 Ανακοίνωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης«Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης: Κοινωνικό Παντοπωλείο καιΚοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» (Κωδικός ΟΠΣ: 5003478), που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» και που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

 

Αθήνα, 18/3/2019

Ο Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)
ως Δικαιούχος Φορέας της ανωτέρω Πράξης
Ανακοινώνει

1.    Ότι, εν δυνάμει του υπ. αριθμ ΑB7/12.3.2019 πρακτικού απόφασης του Διοικητικού Οργάνου του Φορέα, αναρτήθηκαν σήμερα, στο δικτυακό τόπο του Φορέα (www.epeka.gr) οι πίνακες κατάταξης βάσει των στοιχείων/ αποτελεσμάτων της εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 9 /2019 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, στα πλαίσια υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης. Οι εν λόγω πίνακες θα αναρτηθούν και στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παρέμβασης.

2.    Ότι, εν δυνάμει του  υπ. αριθμ ΑB7/12.3.2019 πρακτικού απόφασης του Διοικητικού Οργάνου του Φορέα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τους υποψηφίους της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 9/2019 Ανακοίνωσης, οι οποίοι, μετά την κατάρτιση των ανωτέρω πινάκων κατάταξης, ισοβαθμούν σε όλα τα επιμέρους κριτήρια.

3.    Η εν λόγω κλήρωση θα διενεργηθεί στη διεύθυνση Ζεφύρου 2-Βούλα/Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, στις 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 12.30 μμ.Καλούνται οι υποψήφιοι που επιθυμούν να παραστούν στην διαδικασία.


4.    Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της ανωτέρω Ανακοίνωσης ΣΟΧ.

Επισυνάπτονται:


Πίνακας ενστάσεων

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι πίνακες κατάταξης βάσει των στοιχείων/ αποτελεσμάτων της εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων

1. ΚΩΔ. 101-ΠΕ_ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ_ΒΑΣΕΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
2. ΚΩΔ. 102-ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΒΑΣΕΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
3. ΚΩΔ. 103-ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ-ΒΑΣΕΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
4. ΚΩΔ. 104-ΠΕ_ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ_ΒΑΣΕΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ


Οι Πίνακες των προς κλήρωση, ανά θέση, υποψηφίων

1. ΚΩΔ. 101-ΠΕ_ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ_ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
2. ΚΩΔ. 102-ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ_ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
3. ΚΩΔ. 104-ΠΕ_ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ_ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

 

 

 TRG

 

visual id ESPA

accessibility