logo ESPA gr

Νεα ανακοινωσεις

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

 Ακύρωση/ ματαίωση της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 6/ 2023 Ανακοίνωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Ύδρας: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ύδρας» (Κωδικός ΟΠΣ: 5003503).


EPEKA

 

Ακύρωση/ ματαίωση της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 6/ 2023 Ανακοίνωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Ύδρας: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό
Φαρμακείο Δήμου Ύδρας» (Κωδικός ΟΠΣ: 5003503), που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων -
Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» και που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

 

Αθήνα, 02/10/2023

Ο Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») ως Δικαιούχος Φορέας της ανωτέρω Πράξης


Έχοντας υπ' όψιν:

1. Την με αριθμ. πρωτ. 5056/09.06.2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης/Υποέργων «ΔομέςΠαροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Ύδρας: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ύδρας» στο Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


2. Τις καταστατικές διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο Φορέα (υπ’ αριθμ. 28/1/1995 Καταστατικό Σύστασης και με αριθμό 2069/95 καταχώρησης στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως έχει κωδικοποιηθεί μέχρι σήμερα και ισχύει) και τις λοιπές διατάξεις που απορρέουν από το Έγγραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας του Δικαιούχου για Πράξεις ΕΣΠΑ 2007-2013, τύπου Β’ για έργα χωρίς τεχνικό αντικείμενο (υπηρεσίες και προμήθειες) και τύπου Γ’ για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο που υλοποιούνται με δια μέσα (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1230/27-3-2012, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας), όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την Διαχειριστική Ικανότητα του Δικαιούχου Φορέα για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ 2014-2020.

3. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που σχετίζονται με την υλοποίηση της πράξης


4. Την με αριθμ. πρωτ. ΕΠΕΚΑ Γ-21/Α-1072/28.04.2023, ΣΟΧ 6/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Ύδρας: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ύδρας» (Κωδικός ΟΠΣ: 5003503)


5. Το γεγονός ότι δεν ήταν εφικτή η ολοκλήρωση της ανωτέρω ΣΟΧ μέχρι τις 30.09.2023, ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πράξης, λόγω υποβολής ένστασης και καταγγελίας, o έλεγχος των οποίων δεν ήταν εφικτός μέχρι 30.9.2023.


6. Tη με Κωδικό αττ023 Α/Α ΟΠΣ 2348 και Αρ. Πρωτ. 2351/17.07.2023 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2021-2027 της Περιφέρειας Αττικής, για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «Αττική» με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


7. Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης με τίτλο «Συνεχιζόμενη Δομή: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ύδρας», στα πλαίσια της ανωτέρω Πρόσκλησης.


8. Το με αριθμ. πρωτ. 2843_2023/12.09.2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ», με θέμα: «Δυνατότητα παράτασης ισχύος των συμβάσεων του προσωπικού στις συνεχιζόμενες Κοινωνικές Δομές του Π.Π. “Αττική” 2021-2027».


9. Το υπ. αρίθμ. ΑΥ22/02.10.2023 πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Οργάνου του Φορέα με ΘΕΜΑ: Ακύρωση/Ματαίωση της ΣΟΧ 6/2023 στο πλαίσιο της Πράξης: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Ύδρας: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ύδρας», και αναφορικά με τo Υποέργo:«Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Ύδρας: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ύδρας»

 

 

Ανακοινώνει

1. Την ακύρωση/ματαίωση της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 6/2023 Ανακοίνωσης στα πλαίσια της ανωτέρω Πράξης, και την επαναπροκήρυξη νέας Ανακοίνωσης ΣΟΧ, στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου «Αττική 2021-2027».

2. Για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση, πληροφορία ή διευκρίνιση επί όλων των ανωτέρω, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Help Desk του Φορέα, στο τηλέφωνο 210-3625300 (ώρες επικοινωνίας: 12:00-14:00).

 

 

 

 

 

ESPA

 

visual id ESPA

accessibility