ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

ΔΡΑΣΕΙΣ "ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ"

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ηπείρου

 

Περιφέρεια Κρητης

visual id ESPA

accessibility